Processhantering och kommunikation

  • Löneprocesser
  • Uppstartsprocess vid ny lönekund
  • Kvalitetssäkring och förbättringar av befintliga processer
  • Införande av löneprocesser och rutiner för nystartade löneverksamheter
  • Utbildning i presentationsteknik och kommunikation

Utbildning

Pay Data Flow erbjuder utbildning baserat på behov och förfrågningar inom t.ex.:

  • Basutbildning lönehantering/Fördjupningskurser lönehantering
  • Kompetens vid implementering i lönesystem
  • Löneengelska
  • Lagar och regler inom löneområdet